Veel gestelde vragen over rookkanalen

Mag een dubbelwandig rvs rookkanaal zelfstandig, d.w.z. zonder omkokering (bekleding/omtimmering met brandwerend plaatmateriaal) worden geplaatst?

Bekijk  bv onze vrijstaande houtkachels

In Nederland moeten rvs dubbelwandige rookkanalen voldoen aan de NEN 6062 en T600 norm en als zodanig zijn getest. Testen kan op twee manieren hebben plaatsgevonden. Als het rvs rookkanaal met omkokering is getest mag het niet zonder omkokering worden geplaatst. Zelfs niet als het zonder omkokering voldoet aan de NEN 6062 norm. Een rvs rookkanaal dat zonder omkokering is getest, mag wel zonder omkokering (d.w.z. zelfstandig) worden geplaatst.

Let op: in sommige situaties kan het zo zijn dat een rookkanaal dat zelfstandig (dus zonder omkokering) aan de NEN 6062 norm voldoet en hierop is getetst, op grond van andere bepalingen (o.a. bij luchtdicht bouwen en regels omtrent branddoorslag en brandcompartimentering) toch van een omkokering moet worden voorzien bij doorvoeringen in verdiepingsvloeren.

Mag ik zelf een rookkanaal aanleggen?

Ja, mits u de installatievoorschriften van de fabrikant en de geldende wet- en regelgeving in acht neemt. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Als een kanaal niet op de juiste wijze is geïnstalleerd zal een verzekeraar in geval van (schoorsteen)brand meestal niet uitkeren.

Is het toegestaan om een dubbelwandig RVS rookkanaal langs de buitenzijde van een huis te plaatsen?

Ja, mits hiervoor door uw gemeente een omgevingsvergunning is verleend.

Welke diameter dubbelwandig rookkanaal is aan te raden?

De meeste houtkachels hebben een rookgasaansluiting van 150mm. De diameter van het rookkanaal dient in beginsel hierbij aan te sluiten. Een kleinere diameter van het rookkanaal beïnvloedt de vereiste schoorsteentrek nadelig en kan tot gevolg hebben dat u in uw kamer in de rook komt te zitten. Er zijn echter veel meer factoren die de schoorsteentrek beïnvloeden zoals o.a. de totale lengte van het rookkanaal, eventuele bochten in het rookkanaal, de isolatiewaarde van het rookkanaal en het uitmondinggebied van het rookkanaal.

Ik heb een houten verdiepingsvloer. Mag ik de enkelwandige pijp tot aan mijn plafond door laten lopen en vanaf dit punt over gaan op een dubbelwandig rookkanaal?

Nee, in verband met de stralingswarmte van de enkelwandige pijp dient de dubbelwandige pijp tot circa 40 cm onder uw plafond door te steken. Een andere optie is het aanbrengen van plaatmateriaal, brandklasse A1 (bijv. Promatect) bij de doorgang in het plafond van voldoende afmetingen.

Ik heb een betonnen verdiepingsvloer. Mag ik de enkelwandige pijp tot aan c.q. in het plafond door laten lopen en vanaf dit punt overgaan op een dubbelwandig rookkanaal?

Ja, dit mag.

Waar en hoe hoog moet mijn rookkanaal uitmonden?

De hellinghoek van uw dak bepaalt het uitmondinggebied van het dubbelwandige RVS rookkanaal. Als vuistregel geldt dat bij een dakhelling van minder dan 23 graden het rookkanaal op iedere gewenste plek in het dakvlak mag uitmonden en ca. 50 cm uitsteekt. Bij een dakhelling van meer dan 23 graden dient het rookkanaal naar de nok van de woning te worden geleid en in de nabijheid van de nok uit te monden op ca. 50 cm. boven de nokhoogte. Andere factoren die van belang zijn en verstorend kunnen werken zijn ondermeer hogere nabijgelegen bebouwing.

Mijn rookkanaal steekt fors buiten het dak uit. Moet ik deze vastzetten met tuidraden?

De hoogte waarop een kanaal “buitendaks”mag uitmonden zonder dat tuidraden noodzakelijk zijn varieert per merk/type rookkanaal. Enkele zeer stabiele rookkanalen hoeven tot 3 meter na het laatste bevestigingspunt niet te worden getuid. Raadpleeg hierbij altijd de voorschriften van de fabrikant.

Hoe vaak moet ik mijn schoorsteenvegen en mag ik dit zelf doen?

Normaliter volstaat het jaarlijks vegen van uw schoorsteen. Als u echter te nat hout (vochtigheidspercentage > 20%) heeft gestookt zal ongetwijfeld creosootafzetting in uw kanaal hebben plaatsgevonden waardoor vaker vegen noodzakelijk is. U mag het kanaal zelf vegen, er zijn namelijk geen wettelijke bepalingen die hieraan in de weg staan. Wij raden echter aan om dit door een erkend schoorsteenveger te laten doen zodat u tegenover uw verzekeraar aan kunt tonen dat uw rookkanaal daadwerkelijk goed en deskundig is geveegd.

Zijn de diverse merken in Nederland op de markt gebrachte rookkanalen onderling uitwisselbaar?

Nee, mocht u in de toekomst meer of andere onderdelen nodig hebben dan moet u van het zelfde merk onderdelen gebruiken.